Select Page

TIỂU PHƯƠNG
CHUYÊN GIA THỂ HÌNH

 • Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

 

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm thay đổi thể hình, từng trực tiếp huấn luyện cho nhiều ngôi sao

 

 • Gặt hái nhiều thành tích về Marathon: hoàn thành đường chạy 42km trong 5 tiếng tại giải giải Danang International Marathon 2015, 42km địa hình trong 10 tiếng giải Vietnam Mountain Marathon 2015 diễn ra ở Sapa (Lào Cai), chặng 42km trong 6 tiếng tại giải Lăng Cô Marathon.

TIỂU PHƯƠNG
CHUYÊN GIA THỂ HÌNH

 • Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

 

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm thay đổi thể hình, từng trực tiếp huấn luyện cho nhiều ngôi sao

 

 • Gặt hái nhiều thành tích về Marathon: hoàn thành đường chạy 42km trong 5 tiếng tại giải giải Danang International Marathon 2015, 42km địa hình trong 10 tiếng giải Vietnam Mountain Marathon 2015 diễn ra ở Sapa (Lào Cai), chặng 42km trong 6 tiếng tại giải Lăng Cô Marathon.

TIỂU PHƯƠNG
CHUYÊN GIA THỂ HÌNH

 • Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

 

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm thay đổi thể hình, từng trực tiếp huấn luyện cho nhiều ngôi sao

 

 • Gặt hái nhiều thành tích về Marathon: hoàn thành đường chạy 42km trong 5 tiếng tại giải giải Danang International Marathon 2015, 42km địa hình trong 10 tiếng giải Vietnam Mountain Marathon 2015 diễn ra ở Sapa (Lào Cai), chặng 42km trong 6 tiếng tại giải Lăng Cô Marathon.

TIỂU PHƯƠNG
CHUYÊN GIA THỂ HÌNH

 • Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

 

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm thay đổi thể hình, từng trực tiếp huấn luyện cho nhiều ngôi sao

 

 • Gặt hái nhiều thành tích về Marathon: hoàn thành đường chạy 42km trong 5 tiếng tại giải giải Danang International Marathon 2015, 42km địa hình trong 10 tiếng giải Vietnam Mountain Marathon 2015 diễn ra ở Sapa (Lào Cai), chặng 42km trong 6 tiếng tại giải Lăng Cô Marathon.

TIỂU PHƯƠNG
CHUYÊN GIA THỂ HÌNH

 • Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

 

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm thay đổi thể hình, từng trực tiếp huấn luyện cho nhiều ngôi sao

 

 • Gặt hái nhiều thành tích về Marathon: hoàn thành đường chạy 42km trong 5 tiếng tại giải giải Danang International Marathon 2015, 42km địa hình trong 10 tiếng giải Vietnam Mountain Marathon 2015 diễn ra ở Sapa (Lào Cai), chặng 42km trong 6 tiếng tại giải Lăng Cô Marathon.

TIỂU PHƯƠNG
CHUYÊN GIA THỂ HÌNH

 • Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

 

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm thay đổi thể hình, từng trực tiếp huấn luyện cho nhiều ngôi sao

 

 • Gặt hái nhiều thành tích về Marathon: hoàn thành đường chạy 42km trong 5 tiếng tại giải giải Danang International Marathon 2015, 42km địa hình trong 10 tiếng giải Vietnam Mountain Marathon 2015 diễn ra ở Sapa (Lào Cai), chặng 42km trong 6 tiếng tại giải Lăng Cô Marathon.

Pin It on Pinterest

Share This